breaking newsSOCIAL ACTIVIST

Tumkur Waqf Committee has visited “Dargah Hazrat Fariddullah-Shah-Makan” belonging to Sira Taluk

Tumkur Waqf Committee has visited “Dargah Hazrat Fariddullah-Shah-Makan” belonging to Sira Taluk

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನಾಂಕ: 06.11.2022 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾಸಮಿತಿ ತುಮಕೂರು ರವರು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ “ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್‌ ಪರೀದ್ದುಲ್ಲಾ-ಷಾ-ಮಕಾನ್” ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನವೀದ್ ಪಾಷ ತುಮಕೂರು ರವರು ಸದರಿ ದರ್ಗಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಗಾದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಪಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹುಮ್ಮದ್ ಆಪೋಜ್ ಆಹಮದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಮೀದ್ ಪಾಷ, ಮೌಲಾನ ಆರೀಫ್ ರಜಾ, ಶಬ್ಬಿರ್ ಆಹಮ್ಮದ್, ಖಾಲೀದ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಅಸ್ಲಂಖಾನ್, ಅಮ್‌ಜದ್ ಪಾಷ, ಸುಹೇಲ್, ಆಮೀಮ್ ಆಹಮದ್‌, ಝಬೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

Share this post

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *